Aizvērt logu
Eksportēt PDF
Copy URL

Aizvērt

Tehniskie noteikumi visiem reklāmas materiāliem

SIA Adbox

15.10.2015


Nodošanas termiņš
Skaņa
Kampaņas links (URL)
Banera svars
HTML
Video
Prasības trešo pušu JS koda izvietošanai
Nodošanas termiņš

 • Reklāmas elements ir jāiesūta vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms tā eksponēšanas sākuma. Ja tomēr kādu iemeslu dēļ reklāmas materiāli aizkavējas, tad pēdējais termiņš, kad tehniski pareiziem materiāliem jābūt atsūtītiem ir līdz plkst. 16:00 pēdējā darba dienā pirms eksponēšanas. Gadījumā, ja tiek nokavēts vēlākais noteiktais termiņš, materiālu sagatavošana publicēšanai var tikt pārcelta un nākamo darba dienu, tadējādi aizkavējot kampaņas sākumu. Kompensācija šajā gadījumā netiks piešķirta.
 • Ja baneris tehniski atšķiras no standarta risinājuma, pirms tā realizācijas, lūdzu, precizējiet tehniskās prasības konkrētajam risinājumam un saskaņojiet tā izvietošanas iespējamību portālā Inbox.lv. Visiem nestandarta risinājumiem ir nepieciešama papildus testēšana reālajā vidē, tāpēc banerim ir jābūt atsūtītam 4 pilnas darba dienas pirms izvietošanas. Pretējā gadījumā Adbox.lv patur tiesības aizkavēt kampaņas sākumu bez kompensācijas piešķiršanas, uz termiņu, kas ir nepieciešams materiālu testēšanai un palaišanai.

Skaņa

 • Skaņas efektu izmantošana Flash bannerī ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Adbox.lv. Gadījumā, ja skaņa tiek izmantota, bannerī ir jābūt iestrādātai pogai, kas to izslēdz/ ieslēdz.

Kampaņas links (URL)

 • Linkam jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas web lapu. Veidojot linku, ir ieteicams izmantot tikai latīņu burtus. Pēc klika uz banneri linkam jāatverās jaunajā logā.

Banera svars (KB)

 • Stingri jāievēro banera svars, kas ir definēts banera tehniskajos noteikumos.


Banera tehniskie noteikumi:

 • Aktuālie tehniskie noteikumi ir pieejami šeit .


Tehniskie noteikumi


Prasības HTML baneriem

 • HTML kodam ir jābūt uzrakstītam atbilstoši visiem HTML standartiem. Adbox.lv nenes atbildību par situācijām, ja nepareizā koda dēļ, dažās pārlūkprogrammās baneris atspoguļosies nekorekti. Koda pareizību var pārbaudīt lapā: //validator.w3.org/#validate_by_input

Faila formāti


1) .ZIP

.ZIP arhīvā ir jābūt reklāmas risinājuma .HTML failam, kā arī ir atļauts izmantot šādus failu tipus:


 • .CSS
 • .JS
 • .HTML
 • .GIF
 • .PNG
 • .JPG
 • .JPEG
 • .SVG

2) .HTMLFailu skaits un struktūra

 • Sūtamo failu skaitam jāatbilst baneru risinājumu skaitam. Piemēram, ja ir tikai viens kreatīvs latviešu valodā, tad atsūtītam jābūt 1 failam – .HTML vai .ZIP. Ja ir paredzēti divi kreatīvi – latviešu un krievu valodā, tad katrai valodai jāatsūta savs fails – LAT.zip vai LAT.html un RU.zip vai RU.html.
 • Kopā ar baneru risinājumiem jāiesūta landing page URLu domēnu.


Ja tiek iesūtīts .ZIP arhīvs:

 • kopējais failu skaits arhīvā nedrīkst pārsniegt 15;
 • drīkst būt tikai viens fails ar paplašinājumu .HTML;
 • .HTML failu stingri rekomendēts nosaukt par index.html, vai izmantot citu piemērotu un īsu nosaukumu;
 • nav vēlams lietot tādus nosaukumus, uz kuriem reaģē reklāmu bloķējošās programmas, piemēram, ads.html;
 • atarhivējot .ZIP failu, pirmajā līmenī ir jābūt pieejamam risinājuma .HTML failam, nedrīkst paslēpt .HTML failu citās mapēs.


Izmērs

 • Atbilstoši banera risinājumam, kuram tiek gatavots .HTML kods.


Svars

 • Līdz 300 KB visiem banera elementiem kopā atarhivētā veidā, bildēm – max 150KB.


Links (URL) un klikšķu uzskaite

 • Landing page linkiem ir jābūt iestrādātiem banera kodā. Ja tiek izmantoti trešās puses klikšķu skaitīšanas skripti, tiem ir jābūt iestrādātiem banera kodā.
 • Landing page linku skaits nav ierobežots.
 • Visiem linkiem jāved uz vienu domēnu. Ja .HTML fails satur linkus uz dažādiem domēniem, par to ir jāpaziņo baneru administratoram, rakstot uz ads@adbox.lv. Pretējā gadījumā visi linki atvērs viena domēna lapas (no tiem, kas ir pieejami .HTML kodā).
 • Standarta situācijās Adbox.lv baneru-apmaiņas sistēmā tiks uzskaitīts kopējais klikšķu apjoms no visiem landing page URLiem.
 • Linkam jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas web lapu. Veidojot linku, ir ieteicams izmantot tikai latīņu burtus. Pēc klikšķa uz baneri linkam jāatveras jaunajā logā.


Ārējie resursi un trešo pušu statistikas izsekošanas kodi

 • .HTML kodā ir atļauts ievietot URLus uz ārējiem avotiem. Arī statistikas izsekošanai kodiem ir jābūt iestrādātiem banera kodā. Šādos gadījumos ir obligāti jāievēro drošības prasības:
 • Linkiem uz skriptiem, .CSS un attēliem jāatbilst SSL standartam, t.i., jāsākas ar HTTPS:// vai arī jāizmanto attiecībā pret protokolu relatīvās saites.


Koda pareizība un banera atspoguļojums

 • HTML kodam ir jābūt uzrakstītam atbilstoši visiem HTML standartiem.
 • SIA Adbox negarantē vienādu un korektu banera satura atspoguļojumu dažādās pārlūkprogrammās, veidojot banera HTML kodu ir jāpārliecinās, ka tas korekti atspoguļojas visās populārajās pārlūkprogrammās. Piemēram, Firefox39.0+/MSIE 9.0+/Chrome 44.0+/Safari 7.0 +.
 • Veidojot html risinājumu mobilajām ierīcēm, kodā ir jābūt realizētai Izmēru pielāgošanai.


Prasības Video baneriem

 • Konteineris: MP4. Lai nodrošinātu plašāku atbalstu arī Ogg.
 • Video: H.264
 • Profils: Baseline Profile (rekomendējamais), Main, High.
 • Scan type: Progressive. Interlaced faili ir obligāti jāpārkodē.
 • Skaņa: AAC
 • Poster bilde: jābūt atsūtītai arī bildei, kas tiks parādīta, kamēr video tiek ielādēts vai ja video atbalsta lapā nav.


Prasības trešo pušu JS koda izvietošanai

Lai kodi tiktu izvietoti, tiem ir jāatbilst šādām prasībām:

 • JS kodam ir jāizpildās bez kļūdām, jābūt pareizi sintaksiski uzrakstītam, vai arī jānodrošina kļūdu paslēpšana, piemēram, izmantojot window.onerror funkcionalitāti. Piemērs:


  ‹script type=”text/javascript”› window.onerror = function ()
  {return true}
  ‹/script›
 • Ārējas JS bibliotēkas ir jāpievieno dinamiski – neizmantojot „‹script src = ‘ other.js ‘›‹ / script›”.
 • Aizliegts izmantot „eval” un „document.write” funkcijas. Izņēmums ir servēšanas skripti, kurus ir iespējams ievietot ‹iframe›.


Papildus vēlams:

 • Nodrošināt, lai pārlūks nekešotu statistikas uzskaites koda pieprasījumus. Piemēram, ja šim nolūkam tiek izmantots ‹img› elements, ir jānodrošina, lai katram pieprasījumam (img linkam) tiktu pievienots unikāls parametrs, piemēram, timestamp.
 • Servētājiem ir jānodrošina, lai kreatīva piegādes laiks lietotājam caur servēšanas kodu nepārsniegtu 200ms.


© Ad Box SIA, 2021
Top